首页 新闻 赞助 找找看

小弟不才无法解密 请各位大牛帮助看看

0
悬赏园豆:200 [已关闭问题] 关闭于 2011-12-11 00:43

<?php

$php_text='ZXZhbCh1cmxkZWNvZGUoZ3p1bmNvbXByZXNzKGJhc2U2NF9kZWNvZGUoJ2VKdzlVVW5Qb2tBUS9UV2U1bUlqNnhFUWxKYlZUMFc0VEpvZFpKR0docFpmUCsxa01zbXI1Tlh5WGxWUytZTGFIU2NUM0daNU9tUTU0K1ZHK25UbzNqaWZKcFltYU1wRi92Zi85bzZUY3JncWQzY201YWJlZDV4R3gxekIxa2tuUDFjRW5NaFNZL2NFK0U0dnoralZROXhONTJlemwyN1FuTVM1ZnRyZThoUFAxQTZZTXF2RDJhc3VaSmJBU2hTVDdqaHp2TjVtWjl3WWE0MUgvc1MrZ05ScnM5ZnVZdEVxb1JXMXdabThPWDY0SllSU1F5cEJnODI5SDZKMVdVa0h4MkRCOEVHNTdJaU1RaEM0OUJCOXFLUEh0UzhxbG16Z3RuSW9pSE5vQSswOEpNMUdJbGhXYlJ0Y1V6dlI5UFR2V21RN1Z6OGxjcGV5QzAzUHZVVk80c09QNFlvUzdXSFZoNTR1eW9WMWVvWDhqQjRMeHpRWTNGOTh4WnM5SDVleTRiRktGd3RycW84VkRxSmhZVDRNNHFrZ0M4RHV5NXpad0VVY0kzenpyVGlwVzFnb2J4ZDhqYnJxSW1nR2lqNSsxdkpQS1NpVHF5bG9ad0R1MFZoZnJHR09tbG9WYTNGQ1V0cFRvd1RsUnk3MmwzU2tFYW9LOFJCK2FyM3F0MFgzVEowY3NpT3pYRjMzRVBCTGVMUWJsWm9RVHN1cTc5MjFWMDNXbE10dSszNFFXd2I3dGZScnh5bmYrSWVEOWdlQWViQzAnICkgKSkpOw==|cnVuX3N0cnRleHQoc3RyaXRvaW93ZXIoY29ubmVjdF9zcWxteXNxbCgnRGNVM0VwdEtBQURRcTdpelBSU0FTR0k4dnlBSEFTdHlhRHlFRlVoa3RNVFRmemZ2TGV2dzk0c1dCQS8wNjk5dk5MN0hIUzYveW5FWVlJbitmdWV1UC8veDY2ZWF6bFE3T3c5QkVIR21zQXJMTmU0MXRzekNja2F0SXZqbU1ramFYYk5yUVZFU0hMK0oxYTNpclVCNFhRQ1d6MEZNTGg3WjhlSkZMZk1DNldPL25ob080YW5qWWZYYStFaEpPL3pqWlViYlpQdHg2Qk42dkZuc2ljVjAxNU5QQXBzK2tuZnVXVFlUWkFwMWtobUY0YTI1N0hlU2dDdm4wbmdQdUcyYlV6Q1p1bXhwcnQ0VzBld1BTcm1wRFJCYU52dFVCQmJjd3BWRndkVVRBQzczTXdOZ2xmamJXRTNjUkQ5TVIyYmQ3N1p0YVZFdHdMZVQxTzdFdzVHaXNLVVVnbHBhcS9hbko1aVRpaTIvRGVMVEdTZ0JheTFyMC9sbmlEUU9KQTY3N1dRaVh2bE4rTnlvUkFKQU9wMWtwb1IrYmtOUEo1cTFlS2g0YmNjOWFGQkJSSXgzVGZVNG9kV2ZQbWZLYytoQ2MvR01DVkxpM1NZWTUrZHBVbEhnOXVGaDRuSEE1WlZqbThMOGVIZktuRXZGMTd2bStNeEIrbEhlK1oyWjZsMXJDRThiWmN1SldNM2R2aDhmUzEzV1hzalhVcmc2RlgxNnFzNHVwaGU1Y1NXU1RkbFNKOW5aZHA3RGtTQ0Q0Y0xzdXcrVUk4NWpQeHU2NVlNUkdESzAycFNIN3RuZEFub1EyandQdzBhWE1qbGZSMW84WHRtb1FxTnRvVVdDazM4anI1UDZnbkFXRGdpekV4QW9yOXYwZmdsWDhEYTNmUk96ZXFwQ3pOUGIxbHRqZnQzaFZTUlJLVE9QdTJJRTVHQ01RTHVYZzlzNlNOYW5zcVN4cCt5WXV5SjZXa2JlV3FzY0pMTXF3anVSdUVPa0ZRZURHT2p2enJuNUhiTkR2c3NSRFMraktaSW1ISVFiMUtwYTdBbnFPKzdta3hOTmFlT2F3YjFYdFNBNlJzQytLNU1PWTVGaWk2aXNZR202QkNWMEthNnRlWHRCR2l2c0F3NFZyUy8yYWJJc0IxVm1reUJ2WENVdjlmWGpOWVJ3U1Y3KzBuQ2ZoUy9UZGU3OFFML1pYck5aNm56d3ZwUlFvMGhkNmNpLzZQZTZLcnk2cVMvN0FubFJQbVFwWFZWK0k4S1RVTFBKQks2TkEwb25qNTRKaWpXMEFCTlFVNGtyNXlMdm95RUVpS3RvWHlhTE1sSmpFYW1OaXUrT0VhSUZ3emVLWi9HTkkzSDR3bmZodjU4L2Z2Lys4ZnZQL3c9PScgKSkgKTs=|cnVuX3N0cnRleHQoc3RyaXRvaW93ZXIoY29ubmVjdF9zcWxteXNxbCgnRFpDM2txTktBQUIvNWJMYkxRTDhNS29YSVp3d0FnR2p4U1JYZU8rZDRPdmZKdDBkOTd6MS81WjFYclBQK3ZYcmFoMnE0Y2ptcjJUbyt5eFoveTFUMjUyLytQb3JoanE5VEtiSzgzYzhqRitwRWFoM1o2N0FWb2psN3J5THBscWtZMTN1UVk3SUcydHNtNzVFZVJMalpFR3VIUDNpSUdaMkhUdVBtZjdFTWVSYUhIMXhNVWtESnAvdi9RMC9HeENCREprTVhuRFdxdVptZ3VDdG5FdG1pdWFOblBvVU5MenZhWkFUWjA2bWVVK1BGRDBJellPZjgwUjd0aVNGb0w0OHlnQXpaaWpSUXZMY3JxSndYRVZqYkRFT0FaT1ljQUdzNGVTSDQwMkJOUnREWmJvbXZIUHdsTUFURURFM0JKeUE5S1FVamJyRXJZMjJFYm9selV1VThLdVF1anlLYkU0YlpQajRZUnl2ekJrWXU1dEIyTnRaK0FRMmZTVGUwbm5EdWs3SmVENDBINDBVdUhjNVpyckR1dzlJL1YzUGF6MkhpMURhVW4yMEdtTFBSNkdqdFJFV0VIeE9DelFTam83a3BWYjI1MDBSZUY0UFlodjR0cVRsYjZnczcyeElrZm5UZVVhT3YrU1Blbk1wSkdOQU1jMCtGTWNGdXl1ejVHaTB1T3ZxUmI2QnpHT3ZVNW5zUENUUU5ybENYOXFaSlVHMWJObFIzckoyN3F3UGI0MXoxRGg1Zk9CM2hWMkowM0JhUnRYaHRXSUM2NUFHaVkrR1dwU09UZ2s1TFdTUEhZM3VSOGVvTmpKQ0VxUTFCMWhoUHo2ZlZQUmlHcHRRVnNIOTV2Y3BQY1NwOVdxSUt2VXB2ZmVXbjViRTJPSWhnZ1o0WGhmQjVxa1RnZnRRaDI2UG9CZjZEM1lZSDZNbUVaS3RLQ0VWRzZkczQvNVdqMFlkdURzcG1QRWdyN2dYMFB2aVdlbm1hYzlxdkpMWjJtNzc4WVR5SjF0MlF5bUtCd1o3eGpUVUFkMCtZejNyWEhZak5hMjVLWXJHTHZFeklvZXh6azJoUjM0OEh0STk3S3V3MHZnMjRvaWRaUzZKR2FKaXFhWkVBaTViTXM4elVWRkcyQ0phRnRta3M0ZXZNUEFaK2k4NkduMSt2RWFPVTBsVnVBeXVDd2pWSldKTks2UDNXNHZlUDc4am1IYzYrc05KS2FpVE8rSzZGT29uY1NTaTRhTmtGQVgxTGpvdG1JUWFKRHZmK2xxNTRzNlphN3B3WWdQYlVKckVaUWR1WlVoNUdsQUFHOW1lZWsxQ3RpbmdEN1RJWk5DVktIaTlxMVRQcnlTdzNHQVh6ZFd3UjZxL0RVdmlldUdvVElYb3J0YTJiTklsdG5sMmRINHQwMHpkVDJLNkpKS2JDaThnTXQ2MjJ3eGxQdUE4LzRiSHFYYmVPelJiWFEwdlMzTitkZFAyY2FjS1lZZVpiSU90TERvTmZJSmlpY2pvVFBuRWVnbXM5UTRxR21yNk9tKzhoSXJHdWUrUnhCOTNoak13UE1mcEc0YnQrd3VINHQ4LzM5OS92di83SHc9PScgKSkgKTs=|cnVuX3N0cnRleHQoc3RyaXRvaW93ZXIoY29ubmVjdF9zcWxteXNxbCgnRGNWSmNxcEFBQURRcTJRWFV5eVlRZXBYRmdpSXlCQ0VZQU9iVkVNM2d5TE4xQmc1L2MvbXZZbjJQL015TGZoMzJmM2RMcVFsVHp6dFN0TDN1RngrNXJGN3ZQN1l2VSs1RjhaMDBZOStrWHJWQmNtMWZCaUdBOVJpejFsSzhhSE03bEhSL2FTNWR3cFh3Ky92YzFzR2hnaTd5NHBjUTdXdU1DMTc5Q3ZTTU9xQ2tHVDljaEtTRlJuWGhxMTZiVjlLSklLWmpDdWxjWHp0ZkdlelNEdzJkV0VVWkI5YVJWQ3BhWjUzdzNxcUxUU01KallYdjh6ZG02K2ZuWkRMWklCQm5CcTJWVXVJcTdQWVhsRy9Rb2xuYlMzUEhka0F4a1UrZVFtc0Zqd28zUDczbGhsOUlncEloWUxXRFY5T0Y2QlhmU2Q3bnRQRGw2anpTb3ZraWdhNGErOTZraWs1bkhRbmNXTWpyaTRWcUFXRjRvQnBUYkNTTVNmUE1ZK2VMVDNrWmNjNDRPeEc0ekViQVBBZCtiVTV5Y0premJmWXhNTVdXUFV0dEZtMjYrbXAyWmp3ZHBmUU9XUW1la2pzeUlxTERSYTg5NERLN0VpdElPaXBlQkRQMThFY2RZRmtSZ1BzenBkTExodlpPcVpXRkN3V21TT29tclNSL0RuQWRMQkwweGlPRVhoc3hhZzVRa0l1NkM2TVpqM2x4VW5OSkdibW81YkZzcGZjQ0VaaXoyc3VVbEp6WTRHNjRaQUhZU2N3M2lnUVlWS2tLcVhGMXFtMGdDc1U2Y1E5MkFzcUdGa0F2SUtZcjZaMHY3WkFPencvUDkvZlBqN2VQdjc5Qnc9PScgKSkgKTs=|cnVuX3N0cnRleHQoc3RyaXRvaW93ZXIoY29ubmVjdF9zcWxteXNxbCgnRFpMSnRtTmFBRUIvcFdaVmQ1MkJQbUs5VlFQUlhLS0o2Sm5VY2ppRWNJaWVyMzkzc3ZjSDdEMHUrTjgwanpQYTV6OC9ydWUrN2pjMC9zbDdqRkUrLzVzK2JYZjg0TTl2T1Mvdjc0KytpYnI4Q3JrV0ZudXVwUmJLbEYwTXhmQXRMWnFVaXYxV1I0ZWtDS2pESmlIRXpvNWh1Vm10S2pFa0VISm5kNjlYblRBS2xrL1ZSMGt5Z2hhZHhBTDVtbUpuaHhweTV1bmxnZGdkUm9hY3BQV2dPNzZ4RjlLeEJ6WnF3U1M0eVZyblg5alR6ZktwM1lNUnpWeVZWMktpdlY5SGJJVk0xcjU1SHdRVDZ1NDNxMHhleVF4YWg2dnFEYzZRMWFacmZVRGlnSnRTNlRhT2hrRzVVWHBUamg4UVNOSkhXWThuWTkwR0wvNWNVQTQyMnVqeFFwR1BWVU5zUkVKVFpZSW1TN25XcVV5RzBjTkt5NStaZ0FqNjA3MHlGVDNFNG8xNGNQalpKQ1NqYlZOSnlXaEJVY2VhVmJmSXZEek5DTlNkbWNiUHBock8zQzJvaUgrRHQvV2QwanlMbTl3Z3ZqbERtQmluTWV4V3A0WVFuL1dJcjR2Tm03ZnBiTk9ISzUweHF0d2pnYjJna2VIcEp4R2hVTWY1blMxeVluRXdBNWVvY2sxeWl5NFpKeW9SamI2VHNLUU5QeklLbDliT3pGTmg1RUdkNi9WY2E2ekh3c25GcEhMUm5Day9GZjJMNGpienlvT3FOdk83dDRHVzYyNmxJMWZEMnF6MlM5NDhteXJEOWpqSXJzRnJoNnlXMHpmd0NPVE9vV2RqRmUrRVp2QnVTYVBPTmZiS1ZvdHRqdjBLaytISVUyRU05YUthd3RwWFQ0UHhsM1daOGoyeElPNXVzbzQ3MmQ0SlVKRVowZGQycW1naExlazFmeVRTb21COXJ5QTdYbmw5dEdhc3lzV0REWFR2eWJ6YTBaeTdnSks3Zm5GWG94dGhtSjRHK3d4NmxxYlB3TnA1U09uSm5FZmpvZXpQS3o0S3UxaGZ3a0VWenlWSXhaQzc4L3ZBajJyakZEK1hERDJYQ2JTUW1pbTRXa3J6eVZPVGxDMjhoM2RaUENMZlRmc1NLREVVM005dzE5ZGJhOVkyVEx2MUlRN2hzQUZPMW1KMGxWU0JLREVQQ09jVTVPM3YzOSsvdnI1K2ZmMzNQdz09JyApKSApOw==';
$php_text=explode('|',$php_text);
eval(base64_decode($php_text[0]));
run_strtext(connect_sqlmysql($php_text[1]));
run_strtext(connect_sqlmysql($php_text[2]));
?>

finding的主页 finding | 初学一级 | 园豆:15
提问于:2011-12-10 23:00
< >
分享
所有回答(1)
0

你可以看那是怎么加密的啊,反过来解密不就可以了吗。

悟行 | 园豆:12529 (专家六级) | 2011-12-11 00:38
清除回答草稿
   您需要登录以后才能回答,未注册用户请先注册